ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Το RIS3 και οι στόχοι του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το RIS3 και οι στόχοι του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τι είναι η στρατηγική του RIS3 και ποιο οι στόχοι της

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας αποτελεί τομέα πρωταθλητή της Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Η στρατηγική του RIS3 εστιάζει στην απορρόφηση της γνώσης και της επιχειρηματικής δυναμικής του κλάδου καθώς και στην αναβάθμιση και τη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά και τη βελτίωση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίες αξίας.

 

Οι στόχοι του RIS3, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Π.Κ.Μ. είναι:

 

Η παραγωγή και αξιοποίηση νέας γνώσης για την αναβάθμιση των τοπικών προϊόντων και την ανάπτυξης νέων εξειδικευμένων τροφίμων για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού και χρήσεις

 

Η ενίσχυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα

 

Η υποστήριξη των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην διεθνοποίηση των εργασιών του, η δημιουργία εθνικών και διεθνών συμπράξεων

 

Η δικτύωση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, φορέων, η υποστήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, και η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ιστοσελίδα: http://www.pkm.gov.gr/

facebookhttps://www.facebook.com/pkmakedonias

twitterhttps://twitter.com/PKMakedonias

X