ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Σύσκεψη στην Τούμπα για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Σύσκεψη στην Τούμπα για την κατασκευή του νέου γηπέδου

Ανθρωποι του ΠΑΟΚ, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συζητούν τις επόμενες κινήσεις τους

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Τούμπα σύσκεψη ανάμεσα στην ομάδα εργασίας που συστάθηκε πρόσφατα για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.

 

Σε αυτήν θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των ομάδων εργασίας του ΠΑΟΚ, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου.

 

Αναλυτικά τα πρόσωπα που είχαν οριστεί στις ομάδες εργασίας:

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

-Νικόλαος Ιωάννου, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Κωνσταντίνος Μπέφας, Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

-Χρήστος Κραβαρίτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Σάββας Λαδόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Χρήστος Κοτρίδης, Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Δήμος Θεσσαλονίκης:

- Μπελιµπασάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Φαρµάκη Παρασκευή, Υπάλληλος στο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών.

- ∆ηµούλη Άννα, Υπάλληλος στο Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

- Σωτηριάδης ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος.

X