ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Οι προτεραιότητες της Π.Κ.Μ. για τον αγροδιατροφικό τομέα

Οι προτεραιότητες της Π.Κ.Μ. για τον αγροδιατροφικό τομέα

Υποστηρικτικές δράσεις και μέτρα για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «ποντάρει» πολλά στον αγροδιατροφικό τομέα. Όχι και άδικα. Αφού ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας στηρίζεται στην γεωργική παραγωγή, η οποία επιφέρει κέρδη.

 

Πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση και η ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος αποτελεί και τον πιο καθοριστικό παράγοντα για το σχηματισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια και η συνεισφορά του αγγίζει το ένα δις υρώ ετησίες.

 

Έτσι, λοιπόν, η Π.Κ.Μ. έχει θέσει κάποιες προτεραιότητες, ώστε να καταφέρει να ενισχύσει τον τομέα της αγροδιατροφής, οι οποίοι είναι:

 

Η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα.

 

Η ενίσχυση της διασύνδεσης με το περιφερειακό ερευνητικό σύστημα και η προώθηση καινοτομικών προϊόντων.

 

Η ενίσχυση των αγροτικών επιχειρήσεων και η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησής τους.

 

Η αναβάθμιση της αγροτικής ανταγωνιστικότητας, τόσο μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, όσο και μέσω της προώθησης εναλλακτικών καλλιεργειών υψηλής εισοδηματικής απόδοσης, με κατεύθυνση στη γεωργία μειωμένων εισροών και έμφαση στην ποιότητα.

 

Η αναδιάρθρωση της παραγωγής με έμφαση σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

 

Η ανάπτυξη προϊόντων ονομασίας προέλευσης και η στήριξή τους από συστήματα διαπίστευσης και τυποποίησης, στη βάση ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ποιότητας.

 

Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με τη δημιουργία υποδομών πιστοποίησης, στήριξης και προβολής των εξαγώγιμων προϊόντων σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς.

 

Η βελτίωση των συστημάτων προώθησης και εμπορίας.

 

Η διαφοροποίηση της παραγωγής σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές, καθώς και η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ αγροτικής παραγωγικής και τουρισμού.

 

Η διείσδυση καινοτόμων μεθόδων, υλικών και τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής.

 

Η ανάπτυξη συνεργειών και συνεργατικών σχηματισμών, τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού συμπλέγματος, όσο και με τις ευρύτερες αλυσίδες αξίας άλλων τομέων.

 

Η ενίσχυση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επενδυτικών σχεδίων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή.

 

Η προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ιστοσελίδα: http://www.pkm.gov.gr/

 

facebook: https://www.facebook.com/pkmakedonias

 

twitter: https://twitter.com/PKMakedonias

X