ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Οι προοπτικές του αγροτικού τομέα στην Π.Κ.Μ.

Οι προοπτικές του αγροτικού τομέα στην Π.Κ.Μ.

Πόσο εύκολο είναι να ακολουθήσει κανείς τον αγροτικό τομέα; Τι προοπτικές προσφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε όσους το αποφασίσουν

Οι προοπτικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αγροτική ανάπτυξη προσδιορίζονται στα χαρακτηριστικά του τομέα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του καθώς και το θεσμικό πλαίσιο.

 

Οι δυνατότητες της διαμορφώνουν τις παρακάτω προοπτικές:

 

Αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής

 

Διαφοροποίηση των παραγωγικών κατευθύνσεων

 

Διάδοση των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών

 

Έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων

 

Προστασία του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων

 

Βελτίωση της δασοκομίας

 


Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων

 

Βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας

 

Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο προοπτικών, η αξιοποίηση των οποίων μπορεί να θέσει σε τροχιά ανάπτυξης τον αγροτικό τομέα και της Περιφέρειας γενικότερα.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ιστοσελίδα: http://www.pkm.gov.gr/

facebook: https://www.facebook.com/pkmakedonias

twitter: https://twitter.com/PKMakedonias

 

X