ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Η παρουσία προσώπου που ασκεί καθήκοντα ιατρού

Η παρουσία προσώπου που ασκεί καθήκοντα ιατρού

Τι αλλάζει στα τοπικά Πρωταθλήματα όσον αφορά την παρουσία του προσώπου που ασκεί καθήκοντα ιατρού

Στα τοπικά Πρωταθλήματα σε  όλους τους αγώνες ανδρών και ακαδημιών, είναι υποχρεωτική με ευθύνη του γηπεδούχου η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού.

 

Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε διασώστης απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά διαπιστευμένος στην παροχή πρώτων βοηθειών.

 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας το πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ιατρού δε προσέλθει ή αποχωρήσει λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ο αγώνας δεν αρχίζει
ή διακόπτεται χωρίς ευθύνη του γηπεδούχου, πλην όμως για την συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων αποφασίζει η οικεία πειθαρχική επιτροπή.

 

*** Από την έντυπη έκδοση της Metrosport

X