ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

NextFood Project: Τι είναι και ποιοι οι στόχοι του

NextFood Project: Τι είναι και ποιοι οι στόχοι του

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Π.Κ.Μ. όχι μόνο λαμβάνει μέρος στο project αλλά έχει ενεργό ρόλο

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 / Rulal Renaissance-Fostering Innovation and Business opportunities / Αγροτική Αναγέννηση-Προώθηση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες με τίτλο NEXTFOOD | Εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα

 

Σύμμαχοι της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα NEXTFOOD είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια και θέτει το φορέα μας στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Στόχοι του προγράμματος

 

● Δημιουργία ενός καταλόγου δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης γεωργίας, δασοκομίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

 

● Διεξαγωγή περιπτωσιακών μελετών για τον εντοπισμό κενών και αναγκών στην εκπαίδευση. Απογραφή δεξιοτήτων που θα χρειαστούν για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία και δασοκομία.

 

● Εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, νέας διδακτέας ύλης και μεθόδων κατάρτισης. Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και στρατηγικών μάθησης στις οποίες η συνειδητοποίηση γίνεται από φορείς του γεωργικού και δασικού τομέα.

 

● Προσδιορισμός μέσων πολιτικής που υποστηρίζουν τη μετάβαση από μια γραμμική σε μια κυκλική προσέγγιση της μάθησης, με βάση τη δράση και τις πρακτικές μεθόδους μάθησης.

 

● Μέτρηση της απόδοσης και ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας. Ανάπτυξη εργαλείων ελέγχου για την αξιολόγηση της ποιότητας των πρακτικών μεθόδων μάθησης.

 

● Δημιουργία πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, μοντέλων για μαθησιακό προσανατολισμό στη πράξη, εμπειριών από μελέτες περιπτώσεων και διδακτικών συμβουλών. Αξιοποίηση ευκαιριών δικτύωσης με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και πλατφόρμες.

 

Οι 19 εταίροι του NEXTFOOD:

 

1. Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden)

2. Lund University (Sweden)

3. University of Oradea (Romania)

4. University of South Bohemia (Czech Republic)

5. Norwegian University of Life Sciences (Norway)

6. American Farm School (Greece)

7. Alma Mater Studiorum- Università di Bologna (Italy)

8. Bioinstitut (Czech Republic)

9. The Forestry Research Institute of Sweden (Sweden)

10. Agronutritional Cooperation of the Region of Central Macedonia (Greece)

11. Centre International Hautes Etudes Agronomigues Mediterraneennes (France)

12. Deutsche Welthungerhilfe (Germany)

13. SEKEM Development Foundation (SDF) (Egypt)

14. Mekelle University (Ethiopia)

15. Alexander Technological Institute of Thessaloniki (Greece)

16. Iseki-food association (Austria)

17. Roskilde University (Denmark)

18. University of Gastronomic Sciences (Italy)

19. Universidad De Chile (Chile)

 

Δείτε το μοντέλο δράσης του NextFood Project 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.pkm.gov.gr/
facebook: https://www.facebook.com/pkmakedonias
twitter: https://twitter.com/PKMakedonias

X