ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Κατατέθηκε η τροπολογία για Θέρμη!

Κατατέθηκε η τροπολογία για Θέρμη!

Επιτέλους... φως στο τούνελ, όσον αφορά την περιβόητη υπόθεση του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ

Επιτέλους... φως στο τούνελ, όσον αφορά την περιβόητη υπόθεση του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ, αφού κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την επέκταση του θεσμού των μακροχρόνιων μισθώσεων σε εκμεταλλεύσεις αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

 

Το θέμα του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει σοβαρές και ουστιαστικές εξελίξεις, μετά από αρκετό καιρό γραφειοκρατηκών εμποδιών. 

 

Σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις της τροπολογίας, ανοίγει ο δρόμος για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως π.χ. στη Θέρμη, όπου ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να κατασκευάσει το νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο που θα αποτελέσει το νέο «σπίτι» του ΠΑΟΚ!

 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, η παράγραφος 8 του άρθρου 178 του ν 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η μακροχρόνια μίσθωση για τουριστικούς σκοπούς, καθώς και για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση σε αυτό επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για διάρκεια μέχρι 99 χρόνια, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

 

X