ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Υποβολή δηλώσεων και ιατρικές εξετάσεις των διαιτητών

Υποβολή δηλώσεων και ιατρικές εξετάσεις των διαιτητών

Στις 8 Ιουνίου θα γίνει η εθελοντική αιμοδοσία του συνδέσμου διαιτητών

Από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Μακεδονίας καλούνται όλοι οι διαιτητές της δύναμής της (εν ενεργεία και μη) να υποβάλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας, τις δηλώσεις προσφοράς υπηρεσιών – διοριστήριο για την αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020.


Οι δηλώσεις μπορούν να κατατίθενται από τους διαιτητές (εν ενεργεία και μη) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε ΔΥΟ (2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ στο Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνείου 17 Β, 3ος όροφος) μέχρι την Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία), καθημερινά και κατά τις ώρες 10.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00, μαζί με πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τακτοποιήσει προηγουμένως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.


Σε περίπτωση που οι διαιτητές δεν υποβάλουν δήλωση προσφοράς υπηρεσιών στο παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους αντίστοιχους πίνακες.


Επίσης, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 εξασφαλίστηκε η παρουσία γιατρών (καρδιολόγος, παθολόγος, οφθαλμίατρος), προκειμένου να διενεργηθούν οι ιατρικές εξετάσεις των διαιτητών.


Ταυτόχρονα την ίδια ημέρα (Σάββατο 8 Ιουνίου 2019) και κατά τις ώρες 9.00 – 13.00 θα γίνει η ετήσια αιμοδοσία του Σ.Δ.Π.Θ..

X