ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος

Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος

Οι προπονητές έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος τους ως εξής. Οι εξαιρέσεις στη Γ' Eθνική

Στη Γ' Εθνική οι προπονητές πρέπει να έχουν δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον υπάρχουν όμως οι εξαιρέσεις

 


1. Super League Δίπλωμα UEFA PRO βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
2. Super League 2 Δίπλωμα UEFA PRO βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
3. Football League Δίπλωμα UEFA PRO. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον
4. Κ-19 & Κ-17 & Κ-15 Super League 1 Δίπλωμα UEFA A ELITE YOUTH ή UEFA A τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
5. Κ-19 & Κ-17 Super League 2 Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον
6. K-17 Football League Δίπλωμα B τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον

7. Γ' Εθνική Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον

 

 

Για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020 ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις :

Δύναται να ξεκινήσει μία ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2019 –2020 με προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA B, υπό τηνπροϋπόθεση ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι
κάτοχος διπλώματος UEFA Α.

- Ομοίως, ομάδα που πέτυχε την άνοδό της στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο (2018-2019) και ο προπονητής της έχει δίπλωμα UEFA Β δύναται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2019-2020 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να
είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α.

 

Ομάδα που πέτυχε την άνοδό της στην Football League κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο και ο προπονητής της έχει δίπλωμα UEFA
A μπορεί να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2019-2020 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα
πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO.

 


8 Μεικτές Ομάδες Ενώσεων Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
9. A' Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον
10. Β' και Γ' Γυναικείου πρωταθλήματος Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
11. Ανώτατη Κατηγορία Τοπικών Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
12. Λοιπές Κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
13. Ακαδημίες Σωματείων Κ-6 / Κ-16 Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
14. Πρωτάθλημα Σάλας: 1η Κατηγορία Ανδρών Δίπλωμα UEFA B FUTSAL βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
15. Πρωτάθλημα Σάλας: 2η Κατηγορία Ανδρών Δίπλωμα UEFA B FUTSAL ή Δίπλωμα UEFA B . βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον
16. Ακαδημία Σωματείων Σάλας (Κ-18) Δίπλωμα UEFA B FUTSAL ή Δίπλωμα UEFA B . βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

17. Ακαδημίες Σωματείων Σάλας (Κ-6 / Κ-16): Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον. Βοηθός προπονητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

X